Foto; Corneli v Sehlin
Kamera; Sony DSLR A290 55mm